Priser

Betaling av barnehageplass pr 01.01.19

Priser per 01.09.19:

100% barnehageplass kr 3040,-

60% barnehageplass kr 2140,-

 

Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nr 2 og 50% fra og med barn nr 3

 

Matpenger kommer i tillegg, 100% plass kr 360,- og 60 % plass kr 216,-

 

Det betales for 11 måneder i året, der juli mnd er betalingsfri.