Priser

Betaling av barnehageplass pr 01.01.19

Priser per 01.01.19:

100% barnehageplass kr 2990,-

60% barnehageplass kr 2098,-

 

Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nr 2 og 50% fra og med barn nr 3

 

Matpenger kommer i tillegg, 100% plass kr 350,- og 60 % plass kr 210,-

 

Det betales for 11 måneder i året, der juli mnd er betalingsfri.