Maleaktivitet på Sandkrabben

I dag har vi hatt maleaktivitet på Sandkrabben.  Stor skaperglede og alle sanser ble tatt i bruk for å utforske malingen😀