Barnehagedagen 2021

Søppelrydding på Grønnes😊

Kråkebollen traff på Teknisk etat på Grønnes.De fikk tommelen opp for at de plukket søppel.