Velkommen til nytt barnehageår!

Da ønsker vi velkommen til et nytt barnehageår i Grønnes barnehage. 17 nye barn begynner denne høsten.Vi har tilsammen 60 barn. Vi fram til et spennende og innholdsrikt år, og håper på et godt samarbeid med dere, til det beste for barnet. Dorrit, styrer