Sirkus🎉

I dag har vi hatt Sirkus/karneval,Vi har hatt alle slags artister;fra klovner til akrobater😊

Når vi har temadag/karneval i barnehagen,jobber vi med dette som et lite prosjekt på et par uker,Barna er med i hele prosesessen,fra planlegging,kostymelaging o.l.Barn medvirkning er veldig viktig.I følge Rammeplan for bhg skal dette legges tilrette for,ut i fra alder,erfaringer,forutsetninger og behov.Prosjektet Sirkus har vært et tverrfaglig prosjekt,der kultur og kreativitet er en stor del av arbeidet.