Priser

Betaling av barnehageplass januar 2023

Priser per 01.01.23

100% barnehageplass kr 3000,-

 

Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nr 2 og barn nr. 3 har gratis bhg plass fra august-23.

 

Matpenger kommer i tillegg, 100% plass kr 500%

 

Det betales for 11 måneder i året, der juli mnd er betalingsfri. 

 

Dorrit Homme, Daglig leder