Styret

Styret barnehageåret 15/16

Leder: Anne Linn Lilledrange

Nest leder: Inge Bye

Sekretær: Espen Nygaard

Styremedlem: Kim Visland

Styremedlem: Lisa Velund

Ansatt representant: Wibeche E.Log

Vara: Maria Johannessen og Frode Virak