Styret

Styret barnehageåret 22/23

Leder: Emil Gausdal

Nest leder: Kai Henning Velund

Sekretær: Lill Grete Finsnes

Styremedlem: Anette M.Tesaker

Styremedlem: Kim Visland

Ansatt representant: Wibeche E.Log

Vara:  Elisabeth Røstad Aamodt og Daniel Hinderaker