Styret

Styret barnehageåret 22/23

Leder: Emil Gausdal

Nest leder: Kai Henning Velund

Sekretær: Lill Grete Finsnes

Styremedlem: Elisabeth Røstad Aamodt

Styremedlem: Kim Visland

Ansatt representant: Wibeche E.Log

Vara:  Signe Valand og Anette M.Tesaker